Depot Drie

Terug
3 October 2022

Voorbereidingen worden getroffen voor Depot Drie.

Na de officiele opening van EYE Collectiecentrum door minister Jet Bussemaker zijn wij benaderd door een grote gemeentelijke instelling voor de huur van archiefbewaarplaatsen. WAD is al enige jaren met deze partij in gesprek. De potentiele gebruiker van Depot Drie kan snel beschikken over het complex tegen vastgestelde huren. Men loopt geen risico voor budgetoverschrijdingen.