Symposium druk bezocht

Terug
8 March 2021

Het door WAD depots georganiseerde symposium werd goed bezocht. Met name de museale wereld was goed vertegenwoordigd. Ook vanuit het archiefwezen, zowel archivarissen als archiefinspecteurs, waren present. De meeste aandacht ging uit naar de opkomende vraag naar open depots en de toenemende interesse in het zogenaamde "Scandinavische model".