WAD koopt grond voor Depot Twee

Terug
9 December 2022

4 mei werd bekend gemaakt dat de gemeente Oegstgeest akkoord gaat met de verkoop van het voormalige MEOB-terrein aan Consortium A44 B.V. Dit Consortium bestaan uit zes ondernemingen: tuincentrum De Bosrand, Praxis, WAD depots, Noordman Hout, Transport Keijzer en Deijler Vastgoed. WAD depots zal op een zichtlocatie, langs de A44, een depot voor de opslag van cultureel erfgoed realiseren.

Gemeente faciliteert verkoop MEOB-terrein aan Consortium A44

Op 2 mei 2017 besloot het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest het MEOB-terrein definitief aan te kopen van het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente verkoopt het MEOB-terrein direct door aan het Consortium A44, een samenwerkingsverband van lokale en regionale ondernemers. Wethouder economie Wendelien Tönjann: “Prachtig dat we er na jaren werken in geslaagd zijn om deze overeenkomst voor elkaar te krijgen! Oegstgeest krijgt er een modern en hoogwaardig bedrijventerrein bij waar lokale en regionale ondernemers gezamenlijk eigenaar van zijn. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van co-creatie.”

Het voormalige complex van het Marine Elektronisch Optisch Bedrijf (MEOB) is sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw niet meer in gebruik. Het terrein ligt aan de noordkant van Oegstgeest, langs de A44. Op dit moment is het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar van de grond. Gemeente Oegstgeest had een voorkeurspositie als koper en stelt via deze constructie het Consortium A44 in de gelegenheid om de grond aan te kopen en te ontwikkelen.

De wens om dit terrein te ontwikkelen tot bedrijventerrein bestond al langer. Gemeente Oegstgeest heeft in het verleden overwogen om het MEOB-terrein zelf te ontwikkelen, maar wilde geen financieel risico lopen. Wel wilde de gemeente een faciliterende rol vervullen door partijen bij elkaar te brengen en de voorkeurspositie te benutten. Vanuit het enthousiasme en de inzet van lokale en regionale ondernemers ontstond het Consortium A44. In 2015 koos de gemeente definitief voor de koop-en-verkoopconstructie met dit consortium (ook wel de ABC-constructie).

Het Consortium A44, vertegenwoordigd door Arjen Pels Rijcken, is ook erg enthousiast: “Omdat wij hier zelf voor decennia gevestigd zullen zijn, wordt het bedrijventerrein duurzaam ontwikkeld. Dit is ook van belang voor andere bedrijven die zich hier zouden willen vestigen. Het bedrijventerrein krijgt de naam De Boeg. Rabobank Leiden Katwijk financiert deze transactie.”

Inmiddels zijn de processtappen gezet en documenten opgesteld om de transactie en levering mogelijk te maken. De daadwerkelijke overdracht van het terrein vindt binnen een maand plaats. Met deze koop-en-verkoopconstructie loopt de gemeente geen financiële risico’s.